Visie

 

 

 

Wat is dat eigenlijk, in verbinding zijn met jezelf...?

 

 

Als kind ben je open en puur, er is nog geen denken. Naarmate we ouder worden krijgen we allerlei input van buitenaf. Je wordt gevormd door je opvoeding, daar hoor je wat er wel of niet mag, wat hoort of juist niet hoort of zelfs raar is. Je gaat jezelf gedragen naar wat je hoort en ziet. Vaak wordt jouw pure zelf niet gehoord en gezien. Zeker als je gevoelig bent is dat erg lastig. Je voelt van alles, maar durft dat niet te zeggen en uit dat dan vaak in energie. Je wordt heel stil en lief of juist erg druk en tegendraads. Die gevoeligheid is dan je valkuil omdat je de energie op pikt van mensen en gebeurtenissen in je omgeving. In plaats van het drukke kind te helpen om zijn of haar energie te leren ontladen wordt er steeds op hem of haar gemopperd of zelfs tegen geschreeuwd. Of het rustige kind krijgt te weinig aandacht, omdat er gedacht wordt dat die dat toch niet nodig heeft. Het drukke kind gaat denken: 'Ik doe alles verkeerd, ik ben niet oké'. Het rustige kind denkt: 'Ik besta niet. Ze zien me niet. Ik ben niet oké'. Dit heeft allerlei uitingsvormen tot gevolg, omdat je jezelf gaat beschermen om geen pijn en angst te voelen. Die bescherming bedekt je wezenlijke zelf, en uiteindelijk ontstaat het 'Ego'! Door alle rollen die je speelt, denk je dat je dat werkelijk bent. Je zegt er zelfs 'ik' tegen. De zorger, de perfectionist, de workaholic, de pleaser, het slachtoffer...

 

Ook alles waar je last van hebt, bijvoorbeeld iets wat je buren doen, een collega, je partner, zit in jezelf. Anders zou je er geen last van hebben. De ander/partner kan er ook niet zijn voor de behoefte of verwachting van jouw uitingsvorm. Een verwachting voedt alleen het ego die daar weer van groeit, en niet je werkelijke en pure zelf.

Sterker nog, anderen kunnen jouw werkelijke zelf ook niet zien, omdat je die ooit heel diep verstopt hebt zodat je geen pijn of angst meer hoeft te voelen.

 

Er komt een moment in je leven dat je last gaat krijgen van al die overtuigingen en rollen die je speelt. Je maakt iets mee wat heel heftig is. Als kind al of pas als volwassene, het kan van alles zijn: van niet gezien of gehoord zijn, burn-out raken, een ziekte, in een depressie raken of zelfs mishandeling of een verkrachting. 

 

Als je werkelijk weer in verbinding wilt komen met wie je echt bent, zul je alle blokkades die in je lichaam opgeslagen liggen, mogen doorvoelen. Het ego waar je ik tegen zegt en die heel hardnekkig kan zijn, kiest daar niet voor natuurlijk. Je snapt en weet veel vanuit je hoofd, maar waar het werkelijk om gaat is dat je het mag gaan voelen. Door alle emoties die omhoog komen, er te laten zijn en te gaan durven voelen, ga je ervaren dat de bescherming die je zelf gecreëerd hebt, niet meer nodig is. Dat gaat niet zomaar. Dat mag je zelf doen, maar hoef je niet alleen te doen. Ik bied je een verwerkingsvorm aan om het samen te doen en ik weet uit ervaring dat het mogelijk is. Als je dit met jezelf doorleeft, kom je weer in verbinding met degene die je werkelijk bent.